Terapi & Handledning

Det individuella mötet – psykosyntes i Göteborg

Det är naturligt för människor att utvecklas.

Att söka nya vägar, öka sin kunskap och få en djupare förståelse för sig själv och andra är grundläggande drivkrafter för de flesta människor.

Psykosyntes är ett förhållningssätt till livet.

Metoden är öppen för allt som ger människan stöd i hennes sökande efter självkännedom. Detta sökande omfattar både barndomsupplevelser och den vuxnes arbete med att frigöra och använda sina kreativa resurser. Vår längtan efter mening, strävan att känna tillit till den egna förmågan och viljan att skapa djupa varaktiga relationer, är exempel på vad vi arbetar med inom psykosyntesen.

Jag som terapeut möter dig där du är. En stor fördel med psykosyntesen är att jag inte ställer en diagnos utan utgår ifrån det du berättar, det som sker i mötet mellan dig och mig. Jag som terapeut fördjupar processen och stödjer dig i att själv se klarare, ta nya steg, få insikter och därigenom växa som människa. Det finns alltid en anledning varför vi söker terapi – den anledningen är ingången till terapin.

Fakta om psykosyntes

Psykosyntes är ett synsätt och en arbetsmetod som utvecklades i början av 1900-talet av den italienska läkaren psykiatern Roberto Assagioli. Han var samtida med Freud och Jung. Han skapade en syntes mellan västerlänsk psykologi och österlänskt synsätt. Han såg till det friska i människan och psykosyntesen är en psykologi som talar till hela människan och hennes inneboende potential.

Klientröst:

Psykosyntesterapin har varit frigörande och utvecklande för mig. Nanne Hessel är professionell, lyhörd, intuitiv och fantasirik och ibland utmanande. Jag rekommenderar varmt både Nanne och metoden psykosyntes!

Elisabeth Gibson lärare