Konsten att bli äldre

Höstens datum :

Föreläsningen är på ca 2 timmar och kan bokas av mig. Kostnad 3.500 kronor + moms + reseersättning.

 

För närvarande inga föreläsningar pga corona pandemin.

 

 

 

Uppdragsgivare:

Sensus  i Göteborg, Borås och Götene, Svenska Kyrkan Götene, Hässleholmens kyrka, Hälsodisken, Studieförbundet Vuxenskola Mölndal och  Partille, Fässbergs Kyrka, Psykosyntesföreningen

Vi har en kronologisk ålder och en existentiell ålder.

Någonstans mellan 50 till 70 träder vi in i ett gränsland som bär ett stänk av vemod och förlust, men kan även väcka en förundran. Tiden förändras, ett skifte sker, nya existentiella frågor väcks; hur vill jag vara med den tid jag har kvar och vilket förhållningssätt önskar jag att möta den tredje åldern med.

Vi kanske inte ska vara så rädda för förändringar? Vi kan kanske hitta en öppenhet att möta det okända och kanske till och med bli nyfikna på denna fas av vårt liv.

Föreläsningen ”Konsten att bli äldre”

Föreläsningen tar utgångspunkt i att se åldrandet som en naturlig process och en naturlig del av livet med positiva förtecken. Samtidigt är åldrandet utmanade för många av oss. Jag har fokus på existentiella perspektiv och fördjupar olika övergångar i livet från ett psykologiskt plan.

Med närmare 30 år i terapirummet har jag mött många människor och fått ta del av deras berättelser om hur de upplever åldrandet.

LYSSNA PÅ  RADIOINTERVJU

https://t.sr.se/2OtLcvT

OBS! Under Terapi & Handledning hittar du terapeuter som tar emot ”äldre klienter” och har gått fortbildningskurs i ”Konsten att bli äldre”.

Röster från föreläsningen


Med sitt lugn, sin närvaro och framför allt sin stora klokskap fångar Nanne Hessel den talrika publiken från första stund. Hon berättar om livets föränderlighet och de möjligheter detta innebär för oss alla. Med exempel ur sitt eget liv och andra källor spinner hon en väv som det inte går att värja sig emot. Jag vågar påstå att alla vi som hörde henne lämnade lokalen med en mycket positiv känsla.

Olof Mellgren
Administratör Hälsodisken
Kultur- och fritidsförvaltningen
Partille kommun

Ås

Föredragshållare

Nanne Hessel

Psykosyntesterapeut, handledare, undervisande lärare och retreatledare.

0708-990 686
nanne@nannehessel.se