Par- & familjeterapi

Mötet med den andre – Imago

Imagoterapi är en välfungerande metod som riktar sig till par och andra relationer såsom föräldrar/barn, syskon, vänner, kollegor och arbetskamrater.

Jag tar inte längre emot par då jag har avslutat min terapeutiska verksamhet. Jag förmedlar dock gärna kollegor.

Konsten att höra

Forskning har visat att när vi är emotionellt upprörda, stressade och känner oss pressade, hör vi inte den andre mer än 10%. Imago är en metod som lär oss att lyssna, det är även en metod att ”sätta på pausknappen” på mina egna reaktioner och ”vandra in i den andres landskap”. Med hjälp av den medvetna dialogen som är basen i imago kan båda partner få en chans att växa och utvecklas som människor. Imagoterapi vänder sig till alla som önskar förbättra livskvalitén i sina relationer och som är villiga att arbeta med sin relation på ett långsiktigt och målmedvetet sätt.

Imagoterapi vänder sig till föräldrar/barn såsom par och är en möjlighet till er som

  • har kommunikationsproblem
  • hamnar i maktkamp
  • lever parallella liv
  • upplever att relationen är i riskzonen
  • vill återfinna kärleken i relationen

Imagoterapin ser konflikter som ett frö till utveckling, en möjlighet till att fördjupa relationen, skapa nya bilder och ge en struktur till frustrationerna. Genom att prata och lyssna till varandra får vi nya sätt till kontakt. Försvar, rädsla, ensamhet kan förvandlas till närhet, förståelse och fördjupning. När vi inte längre vill ändra den andre skapas det en ny tillit som leder till ett respektfullt mänskligt möte.

”Låna mig ditt öra så skänker jag dig mitt hjärta”.

Fakta om Imago

Imago relationsterapi är utvecklat av Harville Henrix och Helen Hunt i USA under – 80 talet. Senare är den vidareutvecklad av imagoterapeuter världen över fram till idag. Som teori och metod bygger den på psykodynamiska teorier, system och kognitiva tankar och anknytningsteorier.

Klientröst

Nanne har fått mig att möta smärtan jag sprungit ifrån, hon har fått mig att stanna upp och känna att meningen finns inom var och en av oss. Jag har försökt komma underfund med vad exakt det är som gör henne en sån god terapeut. Troligtvis är det hennes förmåga att känna in, hennes stora hjärta och hennes förmåga att verkligen ta sig an sitt jobb som något mer.

Sandra Guerrero