Retreat/kurser

Retreats anordnas

Retreater anordnas kontinuerligt när tillräckligt många visat intresse. Jag samlar in intresse anmälningar och återkommer löpande.

Retreat – dagar i stillhet

Tema ”Konsten att bli äldre”.

 

Varje retreat innefattar stillhet, tystnad, reflekterande meditation, tyst meditation, gående meditation och fördjupande frågor till temat ”Konsten att bli äldre”. Möjlighet finns till enskilt samtal.

Retreaten ger en möjlighet till påfyllning men även till ett djupare möte med dig själv, en möjlighet till eftertanke och möta dig själv i den ålder du är i. En retreat leder ofta till sinnesro men kan även leda till nya ställningstaganden och beslut.

För att vara med på en retreat kan du komma precis som du är, erfaren eller oerfaren. Om du är osäker stäm av med mig. Det viktiga är att temat ”Konsten att åldras” berör dig och du har en längtan till djupare frid på insidan.

Kursledare

Nanne Hessel

Psykosyntesterapeut, handledare, undervisande lärare och retreatledare.

0708-990 686
nanne@nannehessel.se