Terapi & Handledning

Det individuella mötet

Det är naturligt för människor att utvecklas.

Att söka nya vägar, öka sin kunskap och få en djupare förståelse för sig själv och andra är grundläggande drivkrafter för de flesta människor.

Jag har avslutat min terapiverksamhet, men förmedlar gärna önskemål om terapi till kollegor i mitt nätverk.

Psykosyntes är ett förhållningssätt till livet.

Metoden är öppen för allt som ger människan stöd i hennes sökande efter självkännedom. Detta sökande omfattar både barndomsupplevelser och den vuxnes arbete med att frigöra och använda sina kreativa resurser. Vår längtan efter mening, strävan att känna tillit till den egna förmågan och viljan att skapa djupa varaktiga relationer, är exempel på vad vi arbetar med inom psykosyntesen.

Jag som terapeut möter dig där du är. En stor fördel med psykosyntesen är att jag inte ställer en diagnos utan utgår ifrån det du berättar, det som sker i mötet mellan dig och mig. Jag som terapeut fördjupar processen och stödjer dig i att själv se klarare, ta nya steg, få insikter och därigenom växa som människa. Det finns alltid en anledning varför vi söker terapi – den anledningen är ingången till terapin.

 

Fakta om psykosyntes

Psykosyntes är ett synsätt och en arbetsmetod som utvecklades i början av 1900-talet av den italienska läkaren psykiatern Roberto Assagioli. Han var samtida med Freud och Jung. Han skapade en syntes mellan västerlänsk psykologi och österlänskt synsätt. Han såg till det friska i människan och psykosyntesen är en psykologi som talar till hela människan och hennes inneboende potential.

Klientröst:

Nanne har förutom sina djupa psykologiska kunskaper en personlighet som innehåller så mycket värme, inkännande och lyhördhet, att hälften hade räckt! Med humor, klokhet och konsekvens guidade hon mig tillbaka på banan, inte bara för att återuppta gamla beteenden utan med nya insikter om mig själv och vad jag kan göra med mitt liv. Det var ett av de finaste och starkaste möten jag haft i en terapeutisk situation.

Frederic Almgren, Psykoterapeut med KBT inriktning