Personlig och professionell utveckling via terapi, retreater, föreläsningar och kurser

Under mina dryga 25 år som terapeut och 20 år som lärare i personlig utveckling, har jag mött hundratals människor. De allra flesta har genom våra möten förändrat sina liv och med det skapat ett liv i större samklang med dem själva.

I och med min egen övergång in i ”den tredje åldern” har jag numera mitt huvudfokus på ”Konsten att åldras”. Responsen efter mina föreläsningar har varit mycket positiv och jag inser att det är en högaktuell fråga.

Mina retreatdagar syftar till att återskapa det inre utrymme som vi alla behöver, för att återvända till oss själva. Temat i retreatdagarna är ”Konsten att åldras”.

Utifrån min långa erfarenhet som terapeut inkluderar jag kropp, själ och andlighet.

Nanne Hessel
Nanne Hessel

Retreat

Dagar i  stillhet – tema ”Konsten att åldras”.
Löpande retreater

Terapi & handledning

Det finns alltid en anledning varför vi söker terapi – där börjar vårt möte.

Konsten att bli äldre

Någonstans mellan 50 och 70 träder vi in i ett gränsland…

Par- & familjeterapi

Imagoterapi är en välfungerande metod som både riktar sig till par och relationen föräldrar/barn.