Konsten att bli äldre

Under mina dryga 30 år som terapeut och 20 år som lärare i personlig utveckling, har jag mött hundratals människor. De allra flesta har genom våra möten förändrat sina liv och med det skapat ett liv i harmoni och större samklang. Det är även i dessa möten jag allra mest har lärt mig vad det innebär att vara människa.

Jag avrundar nu mitt terapeutiska arbetsliv i stor tacksamhet och har vävt in många av mina erfarenheter i boken ” Konsten att bli äldre”.