Konsten att bli äldre

Om boken

Mitt i livet träder vi in i ett gränsland. Vi börjar märka att vi åldras. Ofta talar vi om åldrandet som någonting negativt och svårt. Tiden som återstår börjar bli begränsad och vår vardag förändras. Vi kanske inte ska vara så rädda för den förändringen.

Boken ”Konsten att bli äldre” är skriven ur ett psykologiskt och existentiellt perspektiv. Det är en tankeväckande och hoppingivande bok som ger perspektiv och utmanar synen på åldrandet. Boken ’är personligt skriven, där livsfrågorna får en framträdande roll.

Några utdrag från boken

"Med den tredje åldern förändras perspektivet vad gäller tidslinjen för livet. Det blir inte längre så intressant att betrakta hur många år man levt utan en väsentligare fråga blir hur många år som är kvar att leva och vad ska jag göra med resten av mitt liv?"

"Tomheten är en del av förändringen, den tillhör oss som människor och är inte farlig. En ny chans ges till att bestämma oss för vilka vi vill vara. Tomheten vi känner kan nu fyllas ut inifrån. Vi har tidigare i våra liv arbetat upp en förmåga att fylla ut tomheten med uppgifter, måsten och struktur. Nu får vi möjlighet att vila i stillhet utan yttre krav och utan att veta vart vi är på väg."

"Det är mitt i livet vi bör granska och sortera drömmar för att sedan släppa taget om dem som vi inte kan realisera och välkomna dem som väntar på att bli levda!"

Åldrandet är inte ett hot – det är en möjlighet till utveckling och mognad.